هاشمی طبا : پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 1400 بسیار محتمل است

به گزارش ایصما نیوز ، مصطفی هاشمی طبا در مصاحبه ای اختصاصی که با پایگاه خبری انتخاب داشته است ، اعلام کرده :  احمدی نژاد جایگاهی مسیح وار برای خود قائل است پایگاه خبری ایصمانیوز…