واکنش میرلوحی به مخالفت فرمانداری با نام خیابان «بازرگان»: روحانی ورود کند تا رای فرمانداری به رای شورای شهر نزدیک‌تر شود

به گزارش ایصمانیوز محمود میرلوحی ، عضو شورای شهر تهران در گفتگو با سایت خبری انتخاب گفته است : رفتاری که هیات تطبیق پیش گرفته است، بیشتر رنگ و بوی سلیقه‌ای دارد و این در…