لبنان : از آمریکا به نمایندگی از مسافران ماهان شکایت میکنیم

لبنان: به نمایندگی از مسافران پرواز ماهان، از آمریکا شکایت می‌کنیم / یکی از مسافران این پرواز، دچار شکستگی ستون فقرات و ضربه مغزی شده به گزارش ایصمانیوز ، وزیر بهداشت لبنان گفت: این وزارتخانه…