غلامحسین اسماعیلی بعنوان رییس دفتر رییس جمهور منصوب شد

با حکم رییس جمهور ، آقای غلامحسین اسماعیلی بعنوان رییس دفتر رییس جمهور منصوب شد به گزارش ایصمانیوز ، آیت الله رییسی امروز در حکمی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه را رییس دفتر خود…