مخالفت گروه‌های شیعی با نخست وزیری «الزرفی» در عراق

عراق/ مخالفت گروه‌های شیعی با نخست وزیری «الزرفی» روسای جریان‌ها و احزاب شیعی عراق ضمن برگزاری نشستی در بغداد، مخالفت خود را با مکلف شدن «عدنان الزرفی» برای تشکیل کابینه جدید عراق اعلام کردند. به…