هوش مصنوعی در خدمت نابینایان ، ربات تئا (THEIA) بجای سگ راهنما

رباتی که نقش “سگ راهنما” را ایفا می‌کند یک دانشجو برای افرادی که دارای اختلال بینایی هستند، یک دستگاه دستی رباتیک طراحی کرده که می‌تواند آن‌ها را در یافتن مسیر راهنمایی کند. به گزارش ایصمانیوز…