نوبخت : 751 میلیارد مصوب شده بود ، 1355 میلیارد هزینه شد !!

باید دید زمانیکه رئیس سازمان برنامه ای – بودجه ای کشور ، از اشتباه محاسباتی 178 درصدی برای 46 پروژه در یک استان صحبت میکند ، مابقی ادارات آیا حق دارند که اساسا موضوعی به…