تورم 37 درصدی بهمن ماه 1398

 نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. به گزارش ایصمانیوز به نقل از مرکز آمار…