سایت انتخاب مدعی شده که زاکانی در سال 1390 معادل 430 هزار دلار از سازمان تبلیغات برای هفته نامه پنجره گرفته است

با انتخاب دکتر زاکانی بعنوان شهردار جدید و اصولگرای شهر تهران ، بمباران تبلیغاتی علیه این فرد توسط افراد و رسانه هایی که تکلیفشان معلوم است و اتفاقا در دوره ی خفت بار دولت تدبیر…