صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»

به گزارش ایصمانیوز ، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته» رأی وحدت رویه صادر شد. این جلسه در روز سه شنبه ۲۷ خرداد در کاخ دادگستری…