بیادی : گفتمان غالب در انتخابات 1400 درمان اقتصادی و جهش تولید است

به گزارش ایصما نیوز ، حسن بیادی در یک مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری انتخاب ، گفته است : مردم از جناح ها عبور کرده اند و از اوضاع رضایت ندارند . متن این مصاحبه…