وزیرکار: رقم دست‌مزد سال آینده امکان بازنگری دارد

وزیرکار: رقم دست‌مزد سال آینده امکان بازنگری دارد دویست و نودمین جلسه شورای عالی در حالی در حال برگزاری است که وزیر کار در حاشیه این نشست گفت: به هر نتیجه ای که برسیم برای…