مارکت پلیس Marketplace چیست ؟

یک جمله معروف هست که میگه : مارکت پلیس سخت ترین کسب و کار در جهان است بدلیل سختی های فراوان و پیچیدگی هایی که برای راه اندازی ، اجراء و اداره ی یک مارکت…