بغل نویسی خودرو و ضوابط آن – تبلیغات روی بدنه خودرو

معاونت ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ابعاد و جای تبلیغات را بر روی خودروهای شرکت‌های تولیدی تعیین می‌کند. بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی پلیس راهور، برای  تمامی شرکت‌های تولیدی و نمایندگی‌هایی که مایل…