دین پرست: ایجاد 888 هزار فرصت شغلی با فعال‌سازی معادن

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، گفت: بالغ بر ۸۸۸ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعال کردن صددرصدی کل معادن کشور فراهم می‌شود. به گزارش ایصمانیوز به نقل…