دیوید روبین بعنوان رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

به گزارش ایصمانیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آورده است : دیوید روبین برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره آکادمی علوم و…