اجازه تدریس هنر در دانشگاه برای اولین بار در تاریخ عربستان

پس از سالها خفقان و دیکتاتوری در دروس تحصیلی که بیشتر از جانب علمای عربستان دیکته میشد ، برای اولین بار در تاریخ عربستان سعودی، دپارتمان‌های هنر، موسیقی و تئاتر در دانشگاه‌های این کشور اضافه…