Watch Now

Hot Topics

Follow Us

Post Slider

دسته بندی نشده

العربی الجدید: از سند احتمالی پوتین علیه ترامپ تا برنامه ترامپ برای برج سازی در مسکو

العربی الجدید: پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سابق آمریکا، این روز‌ها بار دیگر مطرح شده و موجی از کتاب‌ها در خصوص شک و تردید در مورد رابطه بین دونالد ترامپ و همتای روسی اش، منتشر شده است. اهمیت اطلاعات و اشاره‌های جدید از این جهت است که از زبان نزدیکان و مسئولان پیشین در...