بهداشت و سلامت

تزریق حدود ۱۰۰ میلیون دُز واکسن در سه ماه