قیمتد به روز آهن تاریخ 20/5/1400

۱۲

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۲۵ کیلوگرم

۱۹,۶۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:
۱۴

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۵۵ کیلوگرم

۲۴,۹۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه فایکو

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۳۵ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه ظفر بناب

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۲۷ کیلوگرم

۲۱,۵۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه کرمانشاه

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۲۰ کیلوگرم

۲۱,۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۴

کارخانه ماهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۲۰ کیلوگرم

۲۱,۵۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

سایز:
۱۶

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۹۰ کیلوگرم

۳۰,۸۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه فایکو

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۷۰ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۶

کارخانه ماهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۶۵ کیلوگرم

۲۹,۵۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

سایز:
۱۸

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۲۲۶ کیلوگرم

۳۹,۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه فایکو

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۲۰۰ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۱۸

کارخانه ماهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۹۵ کیلوگرم

۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۷

توضیحات

سایز:
۲۰

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۲۷۰ کیلوگرم

۴۹,۶۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۰

کارخانه فایکو

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۲۵۰ کیلوگرم

۴۷,۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:
۲۲

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۳۱۵ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۲

کارخانه فایکو

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۳۰۰ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:
۲۴

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۳۶۹ کیلوگرم

۶۹,۳۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

۲۴

کارخانه فایکو

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۳۵۰ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:
۲۷

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۴۳۴ کیلوگرم

۸۰,۲۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

سایز:
۳۰

کارخانه ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۵۰۷ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۹

توضیحات

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

وزیرخارجه ژاپن به تهران می‌آید

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت به روز هاش 20/5/1400

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *