قیمت روز ناودانی ایرانی

۶

کارخانه شکفته

ناودانی ۶ متری کارخانه –۲۰ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰۴,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
سایز

۶

کارخانه مگا استیل

ناودانی ۶ متری کارخانه –۲۲ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
سایز
۸

کارخانه ناب تبریز

ناودانی ۶ متری کارخانه –۴۲ کیلوگرم

۱۸۳,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سایز ۸

کارخانه شکفته

ناودانی ۶ متری کارخانه –۲۹ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰۴,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۲

سایز:
۱۰

کارخانه ناب تبریز

ناودانی ۱۲ و ۶ متری کارخانه –۵۱ کیلوگرم

۱۸۴,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

 

۱۰

کارخانه شکفته

ناودانی ۶ متری کارخانه –۳۹ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰۴,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۰

کارخانه مگا استیل

ناودانی ۶ متری کارخانه –۵۰ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۱

سایز:
۱۲

کارخانه ناب تبریز

ناودانی ۱۲ و ۶ متری کارخانه –۶۲ کیلوگرم

۱۸۳,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳
12

کارخانه شکفته

ناودانی ۶ متری کارخانه –۴۹ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰۴,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۲

کارخانه مگا استیل

ناودانی ۶ متری کارخانه –۶۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۲

کارخانه مگا استیل

ناودانی ۱۲ متری کارخانه –۱۱۵ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
سایز:
۱۴

کارخانه تبریز

ناودانی ۱۲ و ۶ متری کارخانه –۷۴ کیلوگرم

۱۸۳,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۴

کارخانه شکفته

ناودانی ۶ متری کارخانه –۶۶ کیلوگرم

۱۸۵,۰۰۰۴,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۴

کارخانه مگا استیل

ناودانی ۶ متری کارخانه –۷۴ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۴

کارخانه مگا استیل

ناودانی ۱۲ متری کارخانه –۱۵۰ کیلوگرم

تماس بگیرید
۱۴۰۰/۰۵/۱۱
سایز:
۱۶

کارخانه ناب تبریز

ناودانی ۱۲ و ۶ متری کارخانه –۸۵ کیلوگرم

۱۸۳,۵۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت روز سپری

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت روز ناودانی اروپایی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *