قیمت انواع سایز تیرآهن/ کارخانه ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن

سایز ۱۲

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۲۵ کیلوگرم

۱۹,۸۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سایز:۱۴

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۵۵ کیلوگرم

۲۵,۵۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سایز:۱۶

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۱۹۰ کیلوگرم

۳۱,۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

 

سایز:۱۸

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۲۲۶ کیلوگرم

۴۰,۳۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

 

سایز:۲۰

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۲۷۰ کیلوگرم

۵۰,۶۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سایز ۲۲

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۳۱۵ کیلوگرم

۶۶,۴۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

 

سایز:۲۴

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۳۶۹ کیلوگرم

۷۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

سایز:۲۷

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۴۳۴ کیلوگرم

۸۱,۶۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

 

سایز:۳۰

تیرآهن ۱۲ متری IPE بنگاه تهران –۵۰۷ کیلوگرم

۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۱۳

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

آخرین آمار کرونا در ایران

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت انواع نبشی+کارخانه

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *