هزینه برق خانوارها چقدر گران شده است ؟

سرویس اجتماعی ایصمانیوز در گزارشی که بر مبنای تجزیه و تحلیل چند نمونه قبض برق واحد مسکونی از سال 1387 تا تیرماه امسال (1399 ) به نکات قابل تاملی رسیده است . در این گزارش نشان داده شده است که دولت تدبیر و امید ، ابتدا با تبدیل قبوض برق از دو ماه یکبار به ماهی یکبار ، افزایش هزینه برق خانوارها را عادی نموده و سپس مبالغ را بی محابا افزایش داده است .

میانگین هزینه پرداختی یک واحد مسکونی در سال 1387 در یکسال مبلغ 140 هزار تومان بوده است که برآورد آن برای سال 99 مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد . این برآورد بر اساس هزینه پرداختی قبض برق مصرفی یک خانوار تا پایان تیرماه بدست آمده است . ( با فرض اینکه دولت از تیر ماه امسال تا پایان سال ، افزایش قیمت برای برق مصرفی در نظر نگیرد )

در سال 1387 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 1.431.300 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در سال 1388 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 1.715.967 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در سال 1389 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 2.092.220 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در اواخر سال 1389 دولت دهم طرح هدفمندی یارانه ها را اجرایی نمود و عملا بخش زیادی از یارانه ی اختصاص یافته برای مصارف برق و گاز و .. حذف شد و طبق برنامه دولت از محل درآمد این قانون ، مبلغ 455.500 ریال به هر نفر پرداخت نمود که با فرض یک خانواده 4 نفره ، مبلغ 1.820.000 ریال به سرپرست خانوار تخصیص پیدا کرد .

تکلیف قانونی این قانون اینگونه تعریف شده بود که سازمان هدفمندی یارانه ها پس از وصول هزینه هایی که مردم بابت مصرف برق و آب و گاز و بنزین و .. پرداخت کردند ، سهم هر نفر از درآمد مازادی که در این قانون در راستای هدفمندی تعریف شده بود ، را محاسبه و به مردم پرداخت کند . در آن زمان محاسبات از پرداختهای مختلف مردم ، مبلغ 455.00 ریال گردید . یعنی با فرض افزایش مبلغ برق 1X مبلغ 455.00 ریال و در صورت افزایش مبلغ به 2X باید مبلغ یارانه نیز 910.000 ریال محاسبه می گردید .

در دولت دهم – افزایش جدیدی برای نرخ مصارف برق و آب و گاز و .. اعمال نشد . لذا مبلغ یارانه همان مبلغ ثابت ماند . در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها ، مردم هنوز بطور کامل مدیریت مصارف خود را انجام نداده بودند . اما در طی همین یکسال ، فرهنگ مصرف بهینه در بین مردم تبدیل به یک فرهنگ عمومی گردید . لذا اغلب افراد با تعویض تجهیزات و امکانات خانه های خود ، نظیر : تعویض لامپ های قدیمی با لامپ های پرمصرف و امثالهم ، عملا مصرف برق را کاهش دادند . در سال 1390 هزینه ی پرداختی برای قبض برق ، افزایش 2 برابری داشت ، اما با اعمال تمهیدات توسط مردم ، این مبلغ در سال دوم اجرای هدفمندی یارانه ها به مبلغ قبل از اجرای طرح برگشت و در سال 1391 مبلغ پرداختی تقریبا همان مبلغ پرداختی در سال 1389 یعنی قبل از حذف یارانه برق بود .

باید توجه داشته باشیم که مردم به خوبی و با عزمی جدی این امر مهم – یعنی کاهش و مدیریت مصرف – را اجرایی کردند و اینکه مبالغ پرداختی در سال 91 به بعد ، با وجود حذف یارانه ها ، همان مبلغ قبل از حذف یارانه ها باشد ، موضوعی است که بصورت جدی باید توان اجتماعی و مدیریت مصارف بدست خود مردم را به مسئولین ذیربط ثابت کند . این موضوع بعد از استقرار دولت حسن روحانی ، عملا به فراموشی سپرده شد .

در سال 1390 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 4.073.454 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در سال 1391 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 1.823.355 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در سال 1392 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 1.905.702 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در این سال ، دولت حسن روحانی مستقر شد و عملا از اینجا به بعد با رشد پرداختی های خانوارها برای قبوضی مثل قبض برق ، مواجه هستیم . البته این روند صعودی تا سال 1396 شیب کندی داشت و عملا تا پایان دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی ، مبلغ بهای برق مصرفی به مبلغ حدودی 228 هزار تومان رسید

در سال 1393 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 2.152.557 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در سال 1394 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 2.520.856 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

در سال 1395 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 2.285.726 ریال ( برای یکسال ) بوده است .

پس از انتخابات دوازدهم و استقرار مجدد حسن روحانی ، گویی قرار بوده که این شیب کند تبدیل به افزایش صعودی لجام گسیخته شود . در سال اول دولت دوازدهم بهای مصرفی برق طبق این گزارش به مبلغ 320 هزار تومان رسید و در سال بعد این مبلغ به 350 هزار تومان ! کار به اینجا ختم نشد ، بلکه در سال 1398 این مبلغ برای یکسال مصرف برق یک واحد مسکونی به مبلغ 540 هزار تومان رسیده است .

این رشد آماری و صعود پر شتاب بهای مصرف برق در شرایطی اعمال شد که اوضاع اقتصادی کشور ، در وضعیت خوبی بسر نمیبرد .

برگزدیم به موضوع قانون هدفمندی که قرار بود با افزایش بهای برق ، بخشی از درآمد حاصله از این افزایش قیمت به مردم پرداخت شود . در صورتیکه معیار را فقط همین قرار بدهیم و موضوعاتی مثل نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را کنار بگذاریم ، با یک محاسبه ساده ، زمانیکه مبلغ قبض پرداختی فقط برای برق حدود 350 هزار تومان افزایش داشته است ، میبایست مبالغ یارانه هر فرد نیز افزایش پیدا میکرد . علاوه بر این افزایش بها ، در این سال دولت با افزایش یکباره قیمت بنزین به مبلغ 3000 تومان ، درآمد جدید دیگری نیز از جانب قانون هدفمندی یارانه ها بدست آورد ، اما همچنان یارانه هر فرد در ایران مبلغ 45 هزار تومان مانده است . چهل و پنج هزار تومانی که ارزش مادی آن چیزی حدود کمتر از 3 دلار در ماه شده است .

در سال 1396 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 3.223.550 ریال بوده است .

در سال 1397 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 3.530.835 ریال بوده است .

در سال 1398 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 5.444.970 ریال بوده است .

در سال هزار و سیصد و نود و نه ، با وجود همه ی مشکلات ومعضلات اقتصادی ای که دولت برای آنها راهکار نتیجه بخشی ارائه نکرده است ، مبالغ پرداخت برای قبض برق در مدت 4 ماه ( یعنی تا پایان تیرماه ) در حدود 400 هزار تومان میباشد . عملا اگز هیچگونه افزایش مبلغ توسط دولتی را در نظر نگیریم تا پایان سال مبلغی بیشتر از یک میلیون تومان هزینه برق پرداختی یک آپارتمان مسکونی میباشد .

در نتیجه میشود پیش بینی کرد در سال 1399 مجموع برق مصرفی یک واحد مسکونی برای استفاده یک خانواده ی 4 نفره با متراژ حدودی 150 متر ، بالغ بر 12.151.671 ریال میباشد .

 

 

تحریریه ایصمانیوز

→ خواندن مطلب قبلی

توکلی: برخی از مدیرانی که با حکم رهبری قدرت اجرایی دارند، می‌خواهند در انتخابات ۱۴۰۰ وارد صحنه شوند

خواندن مطلب بعدی ←

12 دلیل ناکارآمدی شرکتها

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *