قیمت گوشی موبایل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy M01 32/3 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02 32/2
  Samsung Galaxy M02s 32/3 ۲,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M12 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 ۴,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M30s
  Samsung Galaxy M31 . 128 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s
  Samsung Galaxy M51 ۹,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 128/8 ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 / 16 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 32 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 64 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10S ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 64 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 128 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20
  Samsung Galaxy A20s ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s – 32/3 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s – 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s – 128/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 64/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10
  Samsung Galaxy A30 . 64
  Samsung Galaxy A30s . 64 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s . 128 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 64.4
  Samsung Galaxy A31 / 128.4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 128.6 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A42 5G ۹,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s
  Samsung Galaxy A51 / 6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 / 8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/8 ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 256/8 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 5G 128/8 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A70 ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 5G
  Samsung Galaxy A72 4G 128 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 4G 256 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A80
  Samsung Galaxy S10
  Samsung Galaxy S10 Lite
  Samsung Galaxy S20
  Samsung Galaxy S20 Plus ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 + 5G ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 4G ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ۲۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 4G ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 5G ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 128 ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 256 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G ۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 – 256 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Lite ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 5G ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip . 256 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 4G ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ۲,۲۰۰,۰۰۰

Apple – اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 256
  Apple iPhone 11 . 64
  Apple iPhone 11 . 128 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 64
  Apple iPhone 11 Pro . 256 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 512
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 – 64
  Apple iPhone 12 – 128 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 – 256 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Mini ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro – 128 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro – 256 ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro – 512
  Apple iPhone 12 Pro Max – 128 ۳۴,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max – 256 ۳۵,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max – 512 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰

Xiaomi – شیائومی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Xiaomi Mi A3 128 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 7A 32 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8 64
  Xiaomi Redmi 8A 64 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 64 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 M 128
  Xiaomi Mi 11 256/8 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
  256 Xiaomi POCO F3 5G ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 5G ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 ۸,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 64 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 128
  Xiaomi POCO F3 5G 128
  Xiaomi POCO M3 64/4 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 64 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 64 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 128 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 64 ۵,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۷,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 64/6 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 128/6 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۶,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 128 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 5G 256 ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ۹,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۷,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 256/12 ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 128/12 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 /128GB ۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8
  Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت ارزهای دیجیتال

خواندن مطلب بعدی ←

تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال )

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *