قیمت موبایل امروز

samsung – سامسونگ

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy A01 / 16 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ۲,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M01 32/3
  Samsung Galaxy A02s / 32 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 64 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02 32/2 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02s 32/3 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ۱,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10
  Samsung Galaxy A10S ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11 32/3 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 32 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 128 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 . 64 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M12 64/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20
  Samsung Galaxy A20s 32 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 64/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s – 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s – 128/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s – 32/3 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 64/4 ۵,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 64/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M30s
  Samsung Galaxy A30s . 64 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s . 128 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30 . 64
  Samsung Galaxy A31 / 64.4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 / 128.4 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31 . 128 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s
  Samsung Galaxy A31 / 128.6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/6 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 128/6 ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s
  Samsung Galaxy A51 / 6 ۷,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M51 128/8 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 / 8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/6 ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 5G 128/8 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/8 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 256/8 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 128/8 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A70 128 ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 128/8 ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 5G
  Samsung Galaxy A72 4G 128 ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 4G 256 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A80
  Samsung Galaxy S10
  Samsung Galaxy S10 Lite
  Galaxy S10 Plus 512/8 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Lite ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 – 256
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20
  Samsung Galaxy S20 Plus ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 + 5G ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 4G ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 4G ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  Galaxy S20 FE 5G 256/8 ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 ۲۶,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 256/8 ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 128 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 256 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 ۳۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 ۲۷,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip . 256 ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 4G ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

Apple – اپل

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 256
  Apple iPhone 11 . 64
  Apple iPhone 11 . 128 ۲۲,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256 ۲۷,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 64
  Apple iPhone 11 Pro . 256 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 512
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 – 64
  Apple iPhone 12 – 128 ۲۵,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 – 256 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Mini ۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro – 128 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro – 256 ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro – 512
  Apple iPhone 12 Pro Max – 128 ۳۴,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max – 256 ۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max – 512 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰

Xiaomi – شیائومی

مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Xiaomi Mi A3 128 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 7A 32 ۲,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8A 64 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 64 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 128
  Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 64 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 ۹,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64 ۶,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 5G 256 ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 ۹,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 ۷,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 256/8 ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Ultra 512 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Ultra 256 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 ۸,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 ۸,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 64 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 /128GB ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ۵,۲۵۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 64 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 128 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 64 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 128 ۶,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 ۸,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 64 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 ۷,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 ۷,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 128/12 ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 256/12 ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO F3 5G 128 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO F3 5G 256/8 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 64/6 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  REDMI 9AT ۲,۶۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت خودروهای وارداتی+امروز

خواندن مطلب بعدی ←

اعضای دولت امروز با رهبر معظّم انقلاب دیدار خواهند کرد

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *