قیمت مسکن مناطق مختلف تهران

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  کردستان.جانبازان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن.روانپور نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه.خیابان علی حسینی نو ساز
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . مهراد نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. اندرزگو سلیمی نو ساز
  دربند. اسدالهی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . افتخاری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. طاهری نو ساز
  دیباجی شمالی. نوریان نو ساز
  زعفرانیه. مقدس اردبیلی نو ساز
  زعفرانیه. کافی آبادی نو ساز
  نیاوران. منظریه شمالی نو ساز
  نوبنیاد . گلزار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  اوین . سوری نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . مهدیزاده نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  دربند.فاخری نو ساز ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
  نیاوران.بوکان نو ساز
  ولنجک . یاسمن نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . محدوده پل صدر نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب.واعظی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند.زبردست شمالی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه.عسگریان نو ساز
  فرمانیه.نگین نو ساز
  محمودیه.شادآور نو ساز
  ولنجک.هشتم نو ساز
  دربند.میدان آبک نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد.پورابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه.شریفی منش نو ساز
  قیطریه.بلوار کاوه نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  درکه.احمدپور نو ساز
  نیاوران.مریم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران.جبلی نو ساز
  دربند.آبک نو ساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  دزاشیب.باهنر نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه.ثارالله نو ساز
  مینی سیتی . شهرک محلاتی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  دربند.شفیعی نو ساز ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه.نیاززاده نو ساز

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد.بخشایش نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان.سازمان آب نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. بلوار فرهنگ نو ساز
  دریان نو. زنجان شمالی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. کوثر سوم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. حبیب الله نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. بهبودی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. کوثر اول نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. خسرو جنوبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی . محدوده زیرگذر یادگار نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  مرزداران. زاگرس نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت شمالی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. همایونشهر جنوبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. چهرراه نصرت نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. صرافهای جنوبی نو ساز
  آزادی . حبیب الله نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرآرا. آرش مهر نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. بین رامشه و گلها نو ساز
  شهرک غرب. سپهر نو ساز
  آزادی بین یادگار و بهبودی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. پرچم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. صائمی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. بلوار گلاب نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد . محدوده میدان کاج نو ساز
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمان نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. دهقان نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. هوشیار نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 28 نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. کوی نصر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 33 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. 20 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. ناهید نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. سپهر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. علامه شمالی نو ساز
  طرشت. حبیب الله نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. جلال نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جلال ال احمد . محدوده کوی پروانه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان . توکلی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اختیاریه شمالی. لطیفی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. محدوده قلهک نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران.سروستان نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله صدر. محدوده مسجد کربلا نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. تفت نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. یاسمن نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. گلستان نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. اصغر نعمتی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. البرز نو ساز
  پاسداران. دشستان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. وارسته نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه جنوبی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. فرید افشار شمالی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدارا. شیراز جنوبی نو ساز
  پاسداران . جهانی نیا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. 25 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. کوشا نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا. خوارزمی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی. ایران شناسی نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. گرکانی نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  قلهک. یخچال نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. صبر نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. بلوار آرش نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. نیستان سوم نو ساز
  جردن. پیروز نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. زرگنده نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. کیکاووس نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی. محدوده کشفیان نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. نگارستان نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دانشگر نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دولتشاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سپهری نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ونک. نیلو نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. تفت نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر گوی آبادی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی. لطیفی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هروی. وفامنش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. پناهی نیا نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. استخر نو ساز ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. شیرود نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. امین نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. زهدی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. لاهیجانی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 218 غربی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. شعبانلو نو ساز ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  فرجام . میدان 12 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  میدان رسالت. مدنی شمالی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  سراج. والائیان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. سازمان آب نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  مجدیدیه شمالی. میدان ملت نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی. گیلان نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام . شمیران نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 120 غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  قنات کوثر. بلوار مطهری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی.عبادی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. سلیمی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. بلوار بابائیان نو ساز ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. فرهنگ نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  شمس اباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. نقدی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. فلکه 4 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام .نونوارشرقی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. فجر نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بلوار پروین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. احسان نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. هدایتی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. ریحانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اشرفی اصفهانی.امام رضا نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. شربیانی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  اکباتان. بیمه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. رحمانی جنوبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. آشوری نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. سلیمی جهرمی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا.آشوری نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. رحمانی جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. الاله شرقی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کن سولقان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.پروانه جنوبی نو ساز ۴۸,۵۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی. بهنام نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. وفا آذر جنوبی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بهار جنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزی. بلوار بعثت نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  اشرافی اصفهانی. شهید ناطق نوری نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد جنوبی.شقایق نو ساز ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهران.شیخ اسلام نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ابراهیمی شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.علی حسینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اشراقی اصفهانی. اسکندرزاده نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. هجرت نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. حسن اباد نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  اشراقی اصفهانی. محدوده نیایش نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشراقی اصفهانی. محدوده باغ فیض نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد شمالی. بهارستان نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد جنوبی. ایثارگران نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزی. امام حسین نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی. نجف زاده نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  اشراقی اصفهانی. سیمون بولیوار نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری پیامبر. هجرت نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد جنوبی. والفجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. سمیه نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  طالقانی.سمیه نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. خ 12 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسد آبادی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. نظامی گنجوی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  امیر اباد. محدوده پارک لاله نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد.مدبر نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. جم نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. نجات الهی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  امیر اباد. کارگر شمالی نو ساز ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. جهان آرا نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسدابادی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. چهارم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  امیر اباد. جانبازان نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. خردمند شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمال زاده. قدر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. بلوار ازادگان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی. نوفلاح نو ساز ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
  قائم مقام. مشاهیر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. ثابت نو ساز ۳۹,۷۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد. مهرام نو ساز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد. ابن سینا نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. وایعصر نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار کشاورز. مظفر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی. نوفلاح نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. میدان گلها نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد. اکبری نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  میرزای شیرازی. 22 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. صدیق نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  مفتح جنوبی. گوهر درخشان نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سبلان جنوبی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. محدوده ناصری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. شعبانی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد. رجبی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. فتحنائی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حیدری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد. قاسمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. ازادی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. محدوده بهار شیراز نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. ارسباران نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. سروش نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد. کهن نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. حیاتمنش نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد جنوبی. محدوده مترو نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. کوچه طاهری نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  عباس اباد. اندیشه نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد.مدنی شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. علی پور نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام اباد جنوبی. گیو نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. شیخ صیفی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. پادگان ولیعصر نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. کیائی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. سه راه حافظ نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. شجاعی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. رجبی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. محدوده پارک کوروش نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. کوی پرنیان نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. استاد حسن نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک . میدان 26 نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک . سمگان شمالی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک . ایت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک . 46 متری غربی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. محدوده بختیاری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. صفائی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 20 نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دردشت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. رودباری نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. عسگری نژاد نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 88 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. حاجی پور نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 86 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. بخت ازاد نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 41 نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. افشاری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. 88 نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. 16 متری دوم نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دین محمدی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت.کرمان جنوبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . میدان تسلیحات نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . زرکش نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. قانع ابادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. کربلائی مهریزی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهرانپور نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. بختیاری نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ. ابذاهیم نژاد نو ساز ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  نارمک. دین محمدی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. فلاح نو ساز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. ده متری عسگری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده یادگار نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. هاشمی نو ساز ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  مهر اباد جنوبی. سعیدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. طوس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. دستغیب نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. بلوار نیارکی نو ساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  21 متری. محدوده نصیر زاده نو ساز ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  دستغیب غربی. محدوده زینل نژاد نو ساز ۱۹,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نواب محبوب مجاز.قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  هاشمی. جیحون نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ازادی. چهارره جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. ک هوشمند نو ساز ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کارون محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  نواب محبوب. قدیمی نو ساز ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  هاشمی. ک هلالی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  خوش . محدوده مرتضوی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  رودکی. محدوده کمیل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  بریانک. ابراهیم حسینی نو ساز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  هاشمی. امیر کاشانی نو ساز ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  قزوین. نیازمند نو ساز ۲۶,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. چهارراه لشکر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  اسکندری جنوبی. ازادی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  اسکندری جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  اذربایجان . قاسمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هفده شهریور جنوبی.حصاری نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان.بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. کفائی امانی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. پیشیار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. محدوده تیر دو قلو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. قنبری نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مهدوی پور نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک جسم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. میدان ابن سینا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران.بیاتی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. جنگروی نو ساز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
  ایران. اقاجانلو نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. چهارراه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. عجب گل نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گل محمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. کوی صادق اسلامی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیر الاسلام نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگو تهرانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجاهدین اسلام. عظیم زادگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی.افراسیابی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی .میدان سر اسیاب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی.30 متری نو ساز ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. شهمیرزادی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی.نهم نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پیچک نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. 9 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. 8 نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. 10 نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. داورزنی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو هوایی. شهرام امیری نو ساز ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. افراسیابی جنوبی نو ساز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
  پیروزی. عمریه نو ساز ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  دماوند. فانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شکوفه نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. شریفی شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. قاسم زاده نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. محدوده ایستگاه داریوش نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروی. ائمه اطهار نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. جدیدی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کریمشاهیان نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. عادلی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی نو ساز ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  تهران نو. غفاری نسب نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پورمند نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کلینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. فرزانه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار شمالی نو ساز ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  پیروزی. سازمان اب نو ساز ۲۶,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کاووس نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. اقاجانلو نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بولوار ابوذر جنوبی. علامه امینی نو ساز ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز. مسلم شمالی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بقائی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. میثم نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بولوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. گلستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  ابوذرجنوبی. بهشتی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. پل پنجم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. ربذه شمالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. شاهد نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. بهزادی بخش نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. زمزم نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتابک. پناهی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  خاوران. احمدتاری نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  افسریه نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان ابریشم نو ساز

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فلاح. ک رشیدی جهان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. مسجد نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شاداباد. هفده شهریور نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک ولیعصر. سیدالشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  یافت اباد.بلوار معلم نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شریعتی نو ساز
  عبدل آباد نو ساز

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شهرداری نو ساز

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ورد اور. ولیعصر نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ازادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. ایران خودرو نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دهکده المپیک. افتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. مروارید شهر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. کاج نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. افتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک.ساحل نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک . جنب بوستان جوانمردان نو ساز ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بلوار امیرکبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب . محدوده دریاچه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. چشمه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. شهرک چیتگر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. گل ارا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ک 9 نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. 35 نو ساز ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبا دشت بالا نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. شهرک صدرا نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. نسیم نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. رازقی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. یاس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال )

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *