قیمت مسکن مناطق مختلف تهران/ امروز 20 شهریور

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. علی حسینی نو ساز
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. حسینی نو ساز
  ولنجک. دانشگاه نو ساز
  بزرگراه ارتش. بلوار اوشان نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش. محدوده مترو قائم نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. مرجان نو ساز
  ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز
  ولنجک . امیر آبادی نو ساز
  ولنجک . 26 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل. گلچین نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. عدالت نو ساز
  فرمانیه. سلیمی نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. شهرک محلاتی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک ازگلی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. حسینی نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. اعجازی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه. دشت یار نو ساز
  دربند. میدان شناسا نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد. طالب نسب نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. شریفی منش نو ساز
  قیطریه. روشنائی نو ساز
  شریعتی. سیمیاری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. طاهری نو ساز
  دیباجی شمالی. نوریان نو ساز
  قیطریه. چیذر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. باهنر نو ساز
  مینی سیتی. آزادگان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. ماکوئی پورشمالی نو ساز
  محمودیه. الف نو ساز
  اقدسیه. موحد دانش نو ساز
  فرمانیه. سنبل نو ساز
  شریعتی. رفعت نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  اوین. کوهسار نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. گلستان نو ساز
  مینی سیتی. نخل بلوارکنگان نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. علیخانی نو ساز
  دارآباد. رجبی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  فرشته. کوهیار نو ساز
  نیاوران. جمال آباد نو ساز
  دربند. زبر دست نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. مقدس اردبیلی نو ساز
  نیاوران. میدان آبک نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمهر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. بلوار فرهنگ نو ساز
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. یکم نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار شهرداری نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. بهبودی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. بهار نو ساز ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. فخار مقدم نو ساز
  بلوار مرزداران نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. نسیم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد. پروانه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. فرشتگان نو ساز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد. محدوده پل آزمایش نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. علمدار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. محدوده میدان توحید نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. ناهید نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. زنجان شمالی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران.خرمرودی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. آسمانها نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا. حمید صوفیان نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  فرحزاد. ایثار نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  طشت. هراتی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. درختی نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. ابراهیمی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. همایونشهر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کوی فراز. شهرک بوعلی نو ساز ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 33 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مطهری شمالی نو ساز ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. وحدتی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. پرچم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. خسرو نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. اطاعتی جنوبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. الوند نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. دکتر هوشیار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. صائمی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. هراتی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. گلاب نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 34 نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ونک. نیلو نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. گلستان نو ساز
  میرداماد. نفت نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. حیدری نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. تابان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. ایرانشناسی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. خرسند نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. اطلسی نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. فرید افشار نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. گوی آبادی نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. تابان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. اطلسی نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. یاسمن نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سروستان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. نفت شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. محسنی نو ساز ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. بلوار کاوه نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. غفاری نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. کیکاووس نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سروستان پنجم نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دلیری نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده پارک وی نو ساز
  دروس. بلوار شهرزاد نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی. جهانی نیا نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. آزادگان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا. شیراز جنوبی نو ساز
  دروس. محسنیان نو ساز
  دولت. فکوریان نو ساز ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دولتشاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. روانپور نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. گلریز 5 نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 218 غربی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران. تکاوران شمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام . میدان 13 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. ریحانی جنوبی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. مکران جنوبی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. صباح نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. اردکانی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام. شمیران نو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان بنی هاشم نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 216 شرقی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. سحر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 214 غربی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام. چهارراه حیدرخانی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. مهرنامی نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 210 نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. لریجانی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. خانعلی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. رشید نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  سراج. والائیان نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. میدان 56 نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. مظفری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. وفامنش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. استخر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  باکری جنوب. ارم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد. بصارتی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. حسن آباد نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. معین نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. مرادی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. ثامن الحجج نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. باهنر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. فکوری نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  کن. سولقان نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ابراهیمی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. تعاون نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. اسکندر زاده نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  آیت ا.. کاشانی. سازمان برنامه شمالی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فروس شرق. سلیمی جهرمی نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. طالقانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کن سولقان. نوربخش نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  آیت ا.. کاشانی. بهنام نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. سیمین بولیوار نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. طاهریان نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. همیلا نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بلوار الهام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. 16 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. وصال شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. چهارراه فاطمی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. کلهر نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. محدوده سفارت پاکستان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. بلوار آزادگان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. نظامی گنجوی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. نجات الهی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. ایرانشهر نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. ثابت نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. ابن سینا نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. دکتر قریب نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. چهارم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرزای شیرازی. 22 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مدبر نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسد آبادی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. بیستون نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده شمالی. صدوقی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. قدر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. اوستا نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اکبری نو ساز ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  مفتح جنوبی. نجومی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اشک شهر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. خردمند شمالی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. بابک نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. جهان آرا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خواجه نظام. اجاره دار نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی شمالی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. فتحنائی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. عطرچی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. محدوده شریعتی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. ترکمنستان نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. محمودی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. رجبی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر. آمل نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حیدری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. زینالی نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. محسن آزادی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. ارسباران نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. حیامنش نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پلیس. کلیم کاشانی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. حمید درمان نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. داوود آبادی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حقیقت پسند نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. کابلی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر. میدان سپاه نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. صفاغربی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. پازوکی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. یوسفیان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. اقبال لاهوری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا. خرمشهر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حوزان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  وحیدیه. تسلیحات نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ شرقی. چهارراه دردشت نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. افشاری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. زرکش نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. مدنی شمالی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مدائن نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. غیاثی پور نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ شرقی. دردشت نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. میدان 94 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. گلستان نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. ارمغانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 18 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 90 نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. ثانی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. کوی مبین علی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. داوودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. کرمان نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. شفیعی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. یاراحمدی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 30 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. غیبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. صافی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمگان نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. ختائی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر جنوبی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. ارباب مهدی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. رضوان غربی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ شرقی. رودباری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 70 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. بلوار نیاکی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده یادگار نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. بیست و یک متری جی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. هاشمی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. طوس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. دستغیب نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. 16 متری امیری نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. بلوار نیاکی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نواب محبوب مجاز.قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت بین طوس و بهنود نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نواب محبوب. قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. بالاتر از جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده امام نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ولیعصر.محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. محدوده تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  آذربابجان. بین رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. بین خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دروازه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. چهار راه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران . مهدوی پور نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروازده شمیران. پرستاری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. محدوده پیشیار نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. محدوده مترو ابن سینا نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کفائی امانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. حسین قادری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگلو تهرانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیر الاسلام نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک جسم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران. بیاتی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. جنگروی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. وفائی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گل محمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. کوی صادق اسلامی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیر الاسلام نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجاهدین اسلام. عظیم زادگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. محدوده فروشگاه رفاه نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. ایستگاه مخبر جنوبی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. میدان امام حسین نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی. افراسیابی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. میدان بروجردی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. داوود آبادی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی.پور عبدی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زینتی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. تیموری نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. بلوار اشرقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شیوا نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. سوم نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عارف شمالی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دوستکام نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. تاجیک نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. عبدالعظیمی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. 21 متری نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. صادقی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پاسدار گمنام نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. عادلی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. مرتجائی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شکوری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. مخبر شمالی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کرمان نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی ششم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شکوفه نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. فرزانه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بوستان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. ارجمندی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. تاجری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ابوذرجنوبی. بهشتی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. بهشتی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. مسلم شمالی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. مسلم جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میثم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. دانشگاه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. جنگرودی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. علامه امینی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بقائی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. مسلم جنوبی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. اکبر آباد جنوبی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز جنوبی. پل ششم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. شاهد نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. بهزادی بخش نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. اکبر آباد جنوبی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتابک. پناهی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  خاوران. احمدتاری نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان ابریشم نو ساز

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فلاح. رشیدی جهان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. مسجد نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک ولیعصر. سیدالشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شریعتی نو ساز
  عبدل آباد نو ساز
  قزوین.قلعه مرغی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شهرداری نو ساز

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  انتهای همت. شهرک چیتگر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ورد آور. ولیعصر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. محدوده بهارستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک آزادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. ایرانخودرو نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دهکده المپیک. آفتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. 35 نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبل دشت بالا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. شهرک صدرا نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. چشمه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده پاک جوانمردان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک را آهن. نسیم نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. گل آرا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. رازقی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن.یاس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. مروارید شهر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. کاج نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. آفتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت آهن آلات/امروز 20 شهریور

خواندن مطلب بعدی ←

گزارشی از وعده وام یک میلیارد تومانی مسکن

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *