قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  درکه. مفیدی نو ساز
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. حسینی نو ساز
  مینی سیتی. شهرک نفت نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. محدوده تجریش نو ساز
  محمودیه. الف نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. موحد دانش نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. میدان شناسا نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش. شهرک ابوذر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه. بلوار سهیل نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. امیر آبادی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. جبلی نو ساز
  شریعتی. پل رومی نو ساز
  نیاوران. مرجان نو ساز
  بزرگراه ارتش. مهتاب نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. کریمی نو ساز
  دربند. نوری زاده نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل. اراج نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. خان سفید نو ساز
  دربند. زبر دست شمالی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه. ثارالله نو ساز
  دربند. آبک نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. بوستان نو ساز
  دربند. اسدالهی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. طاهری نو ساز
  فرمانیه. بلوار اندرزگو نو ساز
  دار آباد. صومعه زاده نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. زینعلی نو ساز
  کامرانیه. بالاتر از صدر نو ساز
  فرمانیه. گرجستانی نو ساز
  دار اباد. رجبی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. مژده نو ساز
  نیاوران. باهنر نو ساز
  فرمانیه. کوهستان نو ساز
  کامرانیه جنوبی. طاووس نو ساز
  زعفرانیه. ماکوئی پور نو ساز
  زعفرانیه. فلاحی نو ساز
  ولنجک. سامان نو ساز

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمهر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. میدان خبرنگار نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. علمدار نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار شهرداری نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. علمدار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. حبیب الله نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مروارید نو ساز
  سعادت آباد. صرافهای جنوبی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. وحدتی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. بهبودی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. سلطان محمدی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بالاتر از میدان کاج نو ساز
  سعادت آباد. آسمان دوزادهم نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. مجدوده 33 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. محدوده گلاب نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. محدوده 40 نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. گلستان نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. سازمان آب نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آّباد. محدوده میدان بهرود نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آّباد. مروارید نو ساز
  شهرک غرب. فاز 3 نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. سپهر نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. بالاتر از 34 نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. سلطان محمدی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. بلوار تیموری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. ملکوتی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. آسمانها نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مطهری شمالی نو ساز
  ستارخان. دهقان نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. بلوار خوردین نو ساز
  دریان نو. حبیب الهی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. همایونشهر جنوبی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا. تاکستان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. گلدیس نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  قلهک. پابرجا نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. دانشور نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. نفت شمالی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. البرز نو ساز
  پاسداران. دشتستان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا. گرمسار نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. بهارستان نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. نگارستان چهارم نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. عطاری مقدم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا. شیراز شمالی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. شهرک والفجر نو ساز ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. ایران شناسی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. خیابان 16 نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. بلوار ایینه جنوبی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی. صائب تبریزی نو ساز
  ظفر. نونهالان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. روانپور نو ساز
  دولت. جهانتاب نو ساز
  میرداماد. نسا نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  نوبنیاد. میدان آرش نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. آقامیری نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. شکر آبی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. مژگان نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سروستان یکم نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه. معماری نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  دروس.قبا نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسدراران. نیستان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. مژگان نو ساز ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. تابان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. یاسمن نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. کیکاووس نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. سجاد نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. ایرانشناسی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. محدوده میدان والفجر نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 174 غربی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدالله . تیسفون نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. ریحانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. بهشت نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. امین نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام. بهار نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. سلیمی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 184 غربی نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 216 نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. احسان نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. هدایتی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. میدان شهرضائی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. شهید کرد نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. حافظ شرقی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. استخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سراج. سروش نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران. آزادگان نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. مولوی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. ساقدوش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان رسالت. طرقی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت شمالی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. فاز یک نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی. باقری نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. نصیبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. امیرنیا نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدالله. تیسفون نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. سردار جنگل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بهار شمالی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. فرساد شرقی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی. آلاله غربی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. محدوده فلکه دوم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. پیامبر مرکزی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. همیلا نو ساز ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد جنوبی. حیدری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. کیهان نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. سمیه نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده سه راه باغ فیض نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد جنوبی. نمازی نو ساز ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. شالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  کن سولقان. نوربخش نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. بلوار عدل نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. نوروزی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی. جوانمرد نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. پیامبر مرکزی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. بهنام نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. شربیانی نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. مرادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی. انصارالمهدی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی. مهران نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. آسترکی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. اعلائی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. طوقانی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. مخبری نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ارم نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسد آبادی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اشک مهر نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. ایرانشهر نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. فرصت نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. وصال شیرازی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  وزراء. نرسیده به 14 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. محدوده شروان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. خردمند شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مستوفی نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. بین بیستون و چهلستون نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. محدوده سیندخت و پروین نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. دکتر قریب نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. جم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده شمالی. صدوقی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. اوستا نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده شمالی. صدوقی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  آپادانا. نیلوفر نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. شجاعی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. کابلی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. رجبی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. محدوده یزدی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  سهرودی شمالی. محدوده مطهری نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. شفاپی نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام. حسینی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. عبدیلی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. محدوده سه راه طالقانی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. حیاتمنش نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. کوی جلالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. خادمی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. گوهری نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. اندیشه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفت تیر. بهار شمالی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. علیپور نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی جنوبی. امین زاده نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا. خرمشهر نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. میدان امام حسین نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. حقوقی نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا. نیلوفر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دبستان. محدوده شعبانی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. کنارگذر صفا نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. شیخ صفی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حسنی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دردشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. کربلایی مهرریزی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. قانع ابادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. اثنی عشر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 96 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. داوودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 15 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. نوروزی فرد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. افشاری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان هفتم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمنگان نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سهیلیان جنوبی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. بزرگیان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. داودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. حاجی پور نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. رضوان غربی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. نوروزی فرد نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمنگان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مدائن نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. مهرانپور نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 73 نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. ستارخان نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. بختیاری نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 40 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر جنوبی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آغمیونی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. چهارراه تلفنخانه نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . میدان تسلیحات نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . زرکش نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . بخت آزاد نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. غیاثی پور نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. امامیان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. گلشن دوست نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 45 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. رویان نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا جنوبی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. شهید دستغیب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. لعل آخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده 21 متری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. بالاتر 21 متری نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. شاه محمدی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. دستغیب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. لعل آخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. ده متری عسگری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. دامپزشکی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت. بین طوس و بهنود نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  رودکی. مرتضوی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  قزوین. اسکندری نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  نواب مجاز. قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  کارگر جنوبی. پاستور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان قزوین. مخصوص نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  منیریه. البرز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. روبروی تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  منیریه. امیربهادر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگ نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. بشیری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. پاستور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان قزوین. مخصوص نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  منیریه. البرز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. محدوده تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. گوته نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگلو تهرانی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. سادات نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. محدوده مترو ابن سینا نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. پیشیار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیر الاسلام نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. سرگرد محبی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مهدوی پور نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. فیاض بخش نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. کفائی امانی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. وفائی برومند نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. محدوده تیر دوقلو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک جسم نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی. افراسیابی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. همایون نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. یونسیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. افراسیابی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کلینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. بلوار اشراقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. فلکه لوزی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. فلکه اطلاعات نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. لطفی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زینتی افخم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. باب زرتابی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. پنجم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. غفاری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. طبرسی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شکوفه نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. باب زرتابی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. ابوریحان نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی . سوم نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی . 30 متری نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی . سوم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. یاسین نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دژکام نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. فانی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. وکیل باشی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. غنیان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. مرتضوی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهقان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. چهارراه شیوا نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. هاشمی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. ایستگاه داریوش نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. تیموری نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محوی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زاهد گیلانی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. بلال حبشی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگرا محلاتی. شاه آبادی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگرا محلاتی. مخبر شمالی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. درودیان نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بلوار شاهد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. مسلم شمالی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کاووش نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. داوود عجب گل نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. آموزنده فرد نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوز جنوبی. محدوده پل سوم و چهارم نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. حبیب نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. بهزادی بخش نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. مسلم جنوبی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان سعیدی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. جنگرودی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ابوذر جنوبی. علامه امینی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  خاوران. محمودی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  اتابک. ذوالفقاری نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  مسعودیه. کلهر نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نازی آباد. رجایی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  یاخچی آباد. 12 متری بشارت نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  امامزاده حسن. فریدون احمدی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. سجاد شمالی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. میدان بهاران نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  یافت آباد. بزرگراه آیت الله سعیدی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه فتح. بلوار خلیج فارس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ولیعصر. آقا بابابئیان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ولیعصر. سید الشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  شاد آباد. 17 شهریور نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  قزوین. ابتدای قلعه مرغی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  قلعه مرغی. امام محرمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهر ری. میدان امام نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت آباد. بلوار بروجردی نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهر ری. جاده قم نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  فداییان اسلام. کریمی منتظری شمالی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  چیتگر جنوبی. محدوده بهارستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. شهرک چیتگر نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ورد آور. ولیعصر نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک آزادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبا دشت بالا نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده پارک جونمردان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ساحل نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. اتوبان خرازی نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. چشمه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. گل آرا نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. کوهک نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان دهکده نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار دانشگاه نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. شهرک صدرا نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت لوازم خانگی کاهش می یابد؟

خواندن مطلب بعدی ←

رییس‌جمهور: منافع ملت تضمین‌ کننده‌ روابط دولت با شرق و غرب است

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *