قیمت مسکن تهران/امروز 18 آبان ماه

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. حسینی نو ساز
  مینی سیتی. شهرک نفت نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. محدوده تجریش نو ساز
  محمودیه. الف نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. موحد دانش نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل. محدوده آبشار نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیاورن. مژده نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. جبلی نو ساز
  مینی سیتی. شهرک شهید محلاتی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. آزادگان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. سپند نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. ماکوئی پور نو ساز
  دربند. محدوده ظهیرالدوله نو ساز ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران.باهنر نو ساز ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. کریمی نو ساز
  بزرگراه ارتش. بلوار اوشان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه. موحد دانش نو ساز ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. نخل نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. امامزاده قاسم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. مریم نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه. آقابزرگی نو ساز
  بزرگراه ارتش. شهرک ابوذر نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. دانشگاه نو ساز
  دار آباد. طالب نسب نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. زبر دست نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل. 12 متری قائم نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  درکه. میر اسماعیلی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. دهم نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. 19 نو ساز
  قیطریه. سهیل نو ساز
  اوین. 13 چنار نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. کوهستان نو ساز
  ولیعصر. محدوده تقاطع زعفرانیه نو ساز
  فرشته. کوهیار نو ساز

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمهر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار شهرداری نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. علمدار نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. حبیب الله نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مروارید نو ساز
  ستارخان. کاشانی پور نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. هوشیار نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. بلوار دادمان نو ساز ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار فرهنگ نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. الوند نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. آسمانها نو ساز
  دریان نو. سروش یکم نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. سروش جنوبی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. سپهر نو ساز
  بلوار مرزداران. ابوالفضل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد. پروانه نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. زاگرس نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. بایندرها نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. قدیانی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. بلوار عابدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. زنجان شمالی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. بلوار چوب تراش نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. 24 متری خسرو نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد. ارمکان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. وحدتی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. خرمرودی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. خسرو نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بخشایش نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. نیایش شرقی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. صرافهای جنوبی نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. گلها نو ساز
  شهرک غرب. درختی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. گلناز جنوبی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 11 نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 33 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. شایق نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان . توکلی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. حبیب الهی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهر آرا. پاتریس نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. پردیسان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. فرشتگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. جهاد نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. مروارید نو ساز

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میرداماد. سیفیه نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر زرگنده. عطاری مقدم نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. خاقانی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. آزادگان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. عین آبادی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. بوستان نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. نگارستان نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. 12 متری یکم نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. دانشور نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. رسول زاده نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. محدوده میرداماد نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. کوشا نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. دلیری نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهایی. ایران شناسی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دولت. قلندری جنوبی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده پارک وی نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. فرخی یزدی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. دشتستان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  سئول. باشگاه انقلاب نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  میرداماد. نفت نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. یاراحمدی نو ساز
  بزرگراه آفریقا. محدوده جهان کودک نو ساز
  پاسداران. زمرد نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  سئول. 12 متری زکی زاده نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. حیدری نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی. ایران شناسی نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. محدوده روانپور نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ظفرزرگنده. بهمن نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  نوبنیاد. کبکان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. بوستان دوم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سروستان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. میدان بهشتی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. محدوده میدان والفجر نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. نور نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  سراج. سروش نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. مکران جنوبی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. زندی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  هنگام. شمیران نو نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  سراج. نیکو قدم نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 137 نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. خدابنده نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 208 غربی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بهار نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدالله. تیسفون نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. امین نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. ایزدپناه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره. میدان رهبر نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  میدان رسالت. طرقی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  سراچ. نیکو قدم نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. شیان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. صباح نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. بلوار احسان نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 210شرقی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. محدوده باقری و قزاقی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 214 شرقی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. مولوی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. لاهیجانی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. بهشت نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران. آزادگان نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدالله. تیسفون نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. زیتون نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. سردار جنگل نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. بهار شمالی نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. فرساد شرقی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی. آلاله غربی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. محدوده فلکه دوم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. معین نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. مهستان نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. شیخ اسلام نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی. بهارستان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی. ایرانشهر نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. سمیه نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. طاهریان نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. غروری نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. وفا آذر نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  اکباتان. بیمه نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. پروانه جنوبی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. هجرت نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. وسک نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. بلوار امام رضا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ارم نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. عدالت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. کوهسار نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد. بیستون نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. کلهر نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. کارگر شمالی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار کشاورز. مظفر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. ابن سینا نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. جهان آرا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسد آبادی نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. صدیق نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. اوستا نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. نجات الهی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  انفلاب. شهریار نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. جانبازان نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. خردمند شمالی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. نوفلاح نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  قائم مقام. مشاهیر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. محدوده بیستون و چهلستون نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. وصال شیرازی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. جم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. فجر نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار کشاورز. فلسطین شمالی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. نظامی گنجوی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد. دهم نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  امیر اباد. خیابان 16 نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. میدان گلها نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. مرداد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. والعصر نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. هشت بهشت نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف اباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  وزراء. چهاردهم نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  مطهری. سلیمان خاطر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. خادمی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  سهرودی شمالی. محدوده بهشتی و مطهری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. محدوده میدان امام حسین نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. فتحنائی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. کنارگذر صفا نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. کوی پرنیان نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا. خرمشهر نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. محسن آزادی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. حاتمی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. پادگان ولیعصر نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. شفاپی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد شمالی. محمودی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. نبیئیان نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نصیر. محدوده مدنی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفت تیر. بهار شمالی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. محدوده سهرودی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. قدوسی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام. اجاره دار نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  آپادانا. میدان نیلوفر نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  اجاره دار نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حیدری نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پلیس. ادیبی نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. رجبی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. کهن نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. مدنی شمالی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. نائینی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. اکبرزاده نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  هفت تیر. بهار شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. حمید درمان نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی. انصارالحسین نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. خشکبارچی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دردشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. کربلایی مهرریزی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. قانع ابادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. اثنی عشر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 86 نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 96 نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. زرکش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. بخت آزاد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. داوودی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. 46 متری غربی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 15 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت جنوبی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. نوروزی فرد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. افشاری نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان هفتم نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میرفخرائی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمنگان نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سهیلیان جنوبی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. بزرگیان نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. رحمتی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. غیاثی پور نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. رحیمی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهرانپور نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. ثانی نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. ارمغانی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میرفخرائی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دردشت نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمگان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. میدان امام رضا نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. شهید دستغیب نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. لعل آخر نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده 21 متری نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. محدوده عسگری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  امام خمینی. محدوده کارون و قصرالدشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  قزوین. اسکندری نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  نواب. قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  کارگر جنوبی. پاستور نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان قزوین. مخصوص نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  منیریه. البرز نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جمهوری. شیخ هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. روبروی تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. مازنداران نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. کفائی امانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مهدوی پور نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. پیشیار نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. آبشار نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگلو تهرانی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. سادات نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. گوته نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیرالاسلام نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. وفائی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. میدان ابن سینا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. خورشید نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. فیاض بخش نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. قادری نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. حسین قادری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. محدوده تیر دوقلو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک اسلام نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیچ شمیران. بیانی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. جنگروی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. آقاجانلو نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازنداران. چهارراه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور جنوبی. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گل محمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. زرین نعل نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی. افراسیابی جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نظر آهاری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محصل نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. همایون نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. میدان امامت نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. شورا نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. 10 فروردین نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. سوم نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پاسدار گمنام نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. خادمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. روبروی مسجد شهدا نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. لطفی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. 30 متری نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. ششم نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهم فروردین نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. قاسم زاده نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. خادمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. افضلی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. دهم نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. محبی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. هفتم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پورعبدی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زاهد گیلانی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. درودیان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. صد دستگاه نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. طوفانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. نبرد شمالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دهقان نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. بلوار ابوذر نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. یکم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. 15 متری ناصری نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. دریاباری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. یونسیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. افراسیابی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کلینی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. بلوار اشراقی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عجب گل نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل ششم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. وحدت نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوا ابوذر جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. جنگرودی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. ارجمندی راد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کاووش نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. حسینی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. شاه آبادی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر 4 نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بهشت نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. مسلم جنوبی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بلوار شاهد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. علامه امینی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میر هاشمی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بقائی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. بلوار الله اکبر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. گلستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. محدوده ورزشگاه پورزند نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  مسعودیه. کلهر نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  اتابک. پناهی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان ابریشم نو ساز
  یاخچی. 12 متری بشارت نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فلاح. سجاد شمالی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. رشیدی جهان نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  امامزاده حسن. فریدون احمدی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. مسجد نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  بزرگراه فتح. بلوار خلیج فارس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شاد آباد. هفده شهریور نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ولیعصر. سیدالشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  قزوین. قلعه مرغی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهر ری. میدان معلم نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دولت آباد. بلوار بروجردی نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  فداییان اسلام. کریمی منتظری شمالی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهر ری. جاده قم نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ورد آور.ولیعصر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. بلوار پژوهش نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران سرا. کمال الملک نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. شهرک چیتگر نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر جنوبی. محدوده بهارستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک آزادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت غرب. اتوبان غرب نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان ساحل نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. رازقی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. 35 نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. ساحل نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبا دشت بالا نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان دهکده نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن بلوار علیمرادی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  همت غرب. محدوده ایران مال نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. شهرک 22 بهمن نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده ورزشگاه آزادی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  همت غرب. بزرگراه خرازی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده پارک جونمردان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان ورزش نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار هاشم زاده نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. جنب رزمال نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. گل آرا نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. چشمه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. قائم نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میلاد نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت آهن آلات امروز/ 18 آبان

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت خودروهای داخلی/ امروز 18 آبان ماه

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *