قیمت روز ناودانی اروپایی

۶/۵

کارخانه ترکیه

ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران –۸۵ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶
سایز:
۱۰

کارخانه ترکیه

ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران –۱۲۳ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶
سایز:

۱۲

کارخانه ترکیه

ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران –۱۶۰ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶

سایز:

۱۶

ناودا

کارخانه ترکیه

نی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران –۲۲۵ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶

 

سایز:
۱۸

کارخانه فایکو

ناودانی اروپایی(هم وزن) ۱۲ متری بنگاه تهران –۲۶۵ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶
سایز:
۲۰

کارخانه ترکیه

ناودانی اروپایی ۱۲ متری سنگین بنگاه تهران –۳۰۵ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۲۲

کارخانه فایکو

ناودانی اروپایی(هم وزن) ۱۲ متری بنگاه تهران –۳۵۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰۰ریال
۱۴۰۰/۰۵/۰۶

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت روز ناودانی ایرانی

خواندن مطلب بعدی ←

حقوق غیر شفاف نمایندگان

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *