قیمت روز خودروهای تولید داخل (سه شنبه 3 اسفند 1400)

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) به زودی ۳۵۹,۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ (‎-۱.۰۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 اتوماتیک TU5 P به زودی توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۱۱۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎-۰.۴۹%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تارا اتوماتیک ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۴%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 (آپشنال) ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۷۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  شاهین ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 پرو (جدید) ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۵%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۲%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  دیگنیتی ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۵%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت آهن آلات / امروز سه شنبه 3 اسفند1400

خواندن مطلب بعدی ←

تعداد امضای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن از ۱۵۰ گذشت

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *