قیمت خودرو های وارداتی و تولید داخل

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سمند LX ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) به زودی ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7 ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما به زودی ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۹۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۷۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (‎-۱.۰۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ (‎۲.۱۱%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۶%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎-۲.۱۷%‏)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا2 (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا پلاس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ (‎۱.۴۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ (‎۱.۱۱%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ (‎۱.۳۹%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 (جدید) ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 (اکسلنت) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 (اسپورت) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 جدید (پرو) به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو به زودی ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو به زودی ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا – تک کابین ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کارا – دو کابین ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۲۷%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۴۸%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۰۷%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای – Hyundai

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
هیوندای النترا 2018 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای النترا (مونتاژ). 2017 ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397 ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2018 ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای توسان (ix35).2017 ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2017 ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای سانتافه 2018 ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 توقف فروش (۰.۰۰%)۰
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

کیا موتورز – Kia Motors

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
کیا سراتو 2018 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا پیکانتو 2017 ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا ریو سدان 2017 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا ریو هاچ بک 2017 ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا سراتو کوپ 2016 ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا کارنز 2017 ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2017 ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا اسپورتیج 2018 ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما 2017 ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا اپتیما هیبرید 2018 ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2017 ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
کیا سورنتو 2018 ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

رنو – Renault

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
رنو داستر PE ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو داستر SE ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو اسکالا 2016 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو سیمبل PE، 2017 ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو فلوئنس 2017 ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو فلوئنس E4، 2017 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو کولئوس 2018 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رنو تلیسمان 2018 ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

تویوتا – Toyota

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا پریوس 2017 تیپ C ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا کرولا GLI ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا کرولا XLI ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا کمری هیبرید 2016 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید ICON ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید Style ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا CH-R هیبرید lounge ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا راو 4 مدل 2018 توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک ناموجود توقف فروش (۰.۰۰%)۰
تویوتا هایلوکس 2016/دنده ای ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

لکسوس – Lexus

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس 2016 200h ct ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس ES 250، 2016، شرکتی ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس NX200 توربو 2017 ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport چهار کلید 2018 ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس RX توربو fsport دو کلید 2018 ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربوتوربو لاکچری2018 ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

نیسان – Nissan

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
نیسان جوک اسکای پک 2017 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
نیسان جوک اسپورت 2017 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2017 توقف فروش (۰.۰۰%)۰
نیسان ایکس-تریل 2018 ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

میتسوبیشی – Mitsubishi

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
میتسوبیشی میراژ 2018 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی لنسر 2018 ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی ASX فول 2018 ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر 2018 ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
میتسوبیشی پاجرو چهار در 6 سیلندر، 2016 ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

DS Automobiles

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
دی اس DS3 مدل 2018 ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
دی اس 5، 2017 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
دی اس 5LS، 2017 ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS6 مدل 2018 ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا) ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

سانگ یانگ – SsangYong

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
سانگ‌یانگ تیولی 2018 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
سانگ‌یانگ کوراندو 2018 ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
رکستون G4 مدل 2018 ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

پورشه – Porsche

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
پورشه باکستر 718 2017 ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
پورشه باکستر 718s ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
پورشه ماکان 2018 ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

بی ام و – B.M.W

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
بی‌ام و 218 executive ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 4 کوپه 420i، 2016 ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و Z4 28، 2015 ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 2 کروک 230i، 2017 ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 2 کروک 220i، 2017 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و سری i i8، 2016 ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 218 convenience ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 320 legend ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی ام و 330i ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 530 تیپ Perfection ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive plus ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
ب ام و X3 28، 2017، dynamic ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

فولکس‌واگن – Volkswagen

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
فولکس‌واگن گلف GTI ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن پاسات ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
فولکس‌واگن تیگوان ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

مینی – Mini

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
مینی کوپر 5 در، 2018 ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
مینی کانتری من S، 2018 ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
مینی کوپر 5 در S، 2018 ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

بورگوارد – Borgward

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر
بورگوارد BX5 ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰
بورگوارد BX7 ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

خرید لوازم خانگی ایرانی هم برای مردم سخت شده است

خواندن مطلب بعدی ←

دستور رئیس جمهور برای واریز کمک معیشتی اردیبهشت به حساب مشمولان قبلی یارانه

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *