قیمت خودرو تولید داخل امروز سه شنبه 23 فروردین 1401

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سمند LX ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) به زودی ۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ (‎۰.۶۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405 ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰ (‎۲.۱۰%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما به زودی ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 206 صندوقدار ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC به زودی ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎۰.۴۴%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ (‎۰.۴۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال) ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا2 (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا پلاس ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 (جدید) ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 (اکسلنت) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) به زودی توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو به زودی ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو به زودی ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا – تک کابین ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کارا – دو کابین ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

گارانتی‌ کالای قاچاق، جرم شد

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت آهن آلات امروز سه شنبه 23 فروردین 1401+ قیمت جهانی فلزات

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *