قیمت خودروهای تولید داخل/در تاریخ یکشنبه، ۲۲ خرداد 1401

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) به زودی ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۵۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎۰.۹۵%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۷۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۳%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۷.۲۷%‏)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا2 (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا پلاس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ (‎-۰.۲۳%‏)-۵۰۰,۰۰۰
کوییک R ۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)۵۰۰,۰۰۰
کوییک S ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۸%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 (جدید) ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) به زودی ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) به زودی ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو به زودی ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو به زودی ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۱۶%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۹۶%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۱%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۷۹%‏)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا – تک کابین ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۹%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا – دو کابین ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎۲.۶۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۹۵%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
رسپکت به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

بهای نفت در بازارهای جهانی

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت آهن آلات/در تاریخ یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *