قیمت خودروهای تولید داخل+امروز

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰ ، ۱۰:۱۴:۴۴

 

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (‎۰.۱۷%‏)۵۰۰,۰۰۰
  سورن سال توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۴۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۶۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎۰.۴۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 2008 ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (‎-۱.۱۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۹۵%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۳%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک (ساده) ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بسترن B30 ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۸۰%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۴%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۹۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

PSG دست به کار شد؛ جانشین امباپه از اورتون می‌آید

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت خودروهای وارداتی+امروز

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *