قیمت خودروهای تولید داخل+امروز 16 شهریور

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن سال توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۷۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۷۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۹۳%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۹۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۷۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏)۵۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۳۲%‏)۵۰۰,۰۰۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۱۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۷%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۶%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  دیگنیتی ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۳.۴۸%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۳.۷۰%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۳.۵۷%‏)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰

 

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

میزان مصرف برق به ۶۲ هزار و ۲۶۰ مگاوات رسید

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت انواع آهن الات+امروز16 شهریور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *