قیمت به روز مسکن / مناطق مختلف تهران

منطقه 1

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کردستان.جانبازان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . پور ابتهاج نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن.روانپور نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. علی حسینی نو ساز
  نیاوران باهنر . خان سفید نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی شمالی. نوریان نو ساز
  دربند. گلابدره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. شهرک شهید محلاتی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی. آزادگان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دربند.میدان شناسا نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه. روشنایی نو ساز ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. افتخاری نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه. تواضعی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. اعجازی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. اندرزگو نو ساز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. جماران نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه. اندرزگو نو ساز
  اقدسیه. گلستان جنوبی نو ساز
  نیاوران. بوکان نو ساز
  نیاوران. محدوده مژده نو ساز
  زعفرانیه. حسینی نو ساز
  فرمانیه. مهدیزاده نو ساز ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  کامرانیه جنوبی. آبشار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش. محدوده مهتاب نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه. محدوده خزر نو ساز
  قیطریه. حکمت نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. میدان یاسمن نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. ماکوئی پور نو ساز
  دربند. شفیعی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دربند. احمد زمانی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش. بلوار اوشان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. نیاززاده نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه. خ ثارالله نو ساز
  شریعتی. محدوده تجریش نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب. رمضانی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه. مهر نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه. سامان نو ساز
  ولنجک. امیرآبادی نو ساز
  دارآباد. طالب نسب نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران. کوهستان نو ساز
  کامرانیه. طاووس نو ساز
  فرمانیه. سنبل نو ساز
  فرشته. محدوده خیام نو ساز
  اجودانیه. پنجم شرقی نو ساز
  شریعتی. میدان قدس نو ساز
  ازگل. هاشمی نو ساز ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک. محدوده 26 نو ساز
  دارآباد. میدان سلیمان نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ستارخان . كاشانی پور نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد.بخشایش نو ساز ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. بلوار فرهنگ نو ساز
  بلوار مرزداران. میثاق نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان . توکلی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. بلوارگلاب نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  مرزداران. وحدتی غربی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مرزداران. ناهید نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد. بلوار فرحزادی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. آسمانها نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی بین یادگار و بهبودی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. بهبودی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. خوارزم نو ساز ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. 33 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. بلوار درختی نو ساز
  بلوار مرزداران. پردیس نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. گلستان نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. رودکی شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرآرا نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک غرب. فخار مقدم نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. آرش نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. کوی نصر نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرارا. پاتریس نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرارا. نسیم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. ابراهیمی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  صادقیه. اسدی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  دریان نو. زنجان شمالی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  جلال ال احمد. پروانه نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت اباد. یکم نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. اطاعتی جنوبی نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا. صائمی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  طرشت. میدان سماء نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار مرزداران. اریافر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان. شادمان نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شریعتی. محدوده مترو نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. شیدائی نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا. شیراز جنوبی نو ساز
  میرداماد. البرز نو ساز
  پاسداران. بهارستان نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. محدوده عاطفی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شیخ بهائی نو ساز ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی. جهانی نیا نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی. تسلیمی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سه را ضربخانه نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس صالح حسینی نو ساز
  دروس. پابرجا نو ساز ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  جردن. گیتی نو ساز
  دولت. بلوار کاوه جنوبی نو ساز
  میرداماد. کوشا نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. میدان فرخی یزدی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ملاصدرا. خوارزمی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. مازیار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. حیدری نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. بلوار آرش نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  دروس. بلوار ایینه نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. سپهری نو ساز
  دیباجی جنوبی. غفوری نو ساز ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  ظفر. پوراردکانی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  پاسداران. بلوار زمرد نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  حکیمیه. خرم نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 180 غربی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  سراج. سروش نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  حکیمیه. یاسمن نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 182 شرقی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سراج بالاتر از پل سراج نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام. احدزاده نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. 198 نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. ابراهیمی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 168 غربی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراره رسالت. شهید کرد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 160 نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. ریحانی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 152 غربی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 144 نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه عبدالله. ابوذر غفاری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  اتوبان بابایی. شهرک بهشتی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  شمس آباد. صباح نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران. تکاوران نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. فلکه چهارم نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.شبستری نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  لویزان. شیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هروی . وفامنش نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. استخر نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. گلزار نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 132 غربی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 160 شرقی نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی. ملک نسب نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 216 نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس. 202 غربی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  بنی هاشم. 190 شرقی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. عبادی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس.شبستری نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. مکران جنوبی نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  هروی. مکران جنوبی نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی. میدان ملت نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهر زیبا. الاله شرقی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد مرکزی. امام حسین نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. یاسمن نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه حکیم. باکری نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده شهرک نفت نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. شهرک دانشگاه نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.عقیل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس.تقدیری نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. رحمانی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس شرق. ابراهیمی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهران فلکه دوم نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  کن سولقان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد شمالی. 20 متری گلستان نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری. طور شمالی نو ساز ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  ایت الله کاشانی. فهیمی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک اکباتان. ریاحی نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  ستاری شمالی. زیتون نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  جنت اباد نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. محدوده میدان نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. حسن آباد نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. محدوده پارک امیر نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. شالی نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ابراهیمی شمالی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. عقیل نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. الوند نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. باغ فیض نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده همت نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. اندیشه شمالی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. پروانه جنوبی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. ولیعصر نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  اشرفی اصفهانی. محدوده مرزداران نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. ایران زمین شمالی نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  شهران. بلوار کوهسار نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. وفا آذر نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار فردوس. وحید شمالی نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. آلاله غربی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا. آلاله غربی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  پونک. مخبری نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  آیت الله کاشانی. اباذر نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد مرکزی. بلوار بعثت نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  مطهری. فجر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان .بلوار ازادگان نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. 22 نو ساز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  جمالزاده. محدوده قدر نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. اوستا نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  امیرآباد. کارگر شمالی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. بهشتی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد.ابن سینا نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد.اکبری نو ساز ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اسدآبادی نو ساز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی . محدوده پروین نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  مفتح جنوبی. نجومی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. ایرانشهر شمالی نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. مستوفی نو ساز ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. اشک شهر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  فاطمی. چهلستون نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. میدان فرهنگ نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  قائم مقام . بین میدان شعاع و مطهری نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  قائم مقام . محدوده مطهری نو ساز ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  کردستان. بلوار آزادگان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. لارستان نو ساز ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. نجات الهی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کریم خان. خردمند شمالی نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. بابک نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. بلوار دوستان نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  توانیر. نظامی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  میرزای شمالی. 22 نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار کشاورز. مظفر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  امیر آباد. 16 نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  انقلاب. وصال شمالی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد. جهان آرا نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نظام آباد. مدنی جنوبی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. سلطانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. حوزان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  خواجه. اجاره دار نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. سلمان فارسی نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. محدوده کوی اقبالی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. میثاق نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. طوفانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفت تیر. بهار شمالی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. محدوده سراب نو ساز ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. محدوده اسماعیلی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. محسن آزادی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  عباس آباد. اندیشه نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند.محدوده کنار گذر صفا نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی. ملک نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  معلم. قدوسی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. اقبال لاهوری نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. فتحنائی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. نوری نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی. محدوده حدادیان نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  خوجه نصیر. سرباز نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  جلفا. شفاپی نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی. گلسرخ نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. بخشی فر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نظام آباد. حسنی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  میدان امام حسین. ثارالله نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  سهرودی شمالی. زینالی نو ساز ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  مطهری. ترکمنستان نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. نبیئیان نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نامجو. ایستگاه مدرسه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نارمک.میدان 14 نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک.میدان 78 نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. بختیاری نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. طلوعی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. کوی اکبری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. مدنی شمالی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. زرکش نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. ارمغانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. محدوده اشتری نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. دین محمدی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 8 نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهرجنوبی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. حاجی پور نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 45 نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. اثنی عشری نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ غربی. ابراهیم نژاد نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. دین محمدی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  گلبرگ شرقی. چهارراه دردشت نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وحیدیه. شفیعی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. آیت نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. چهارراه تلفنخانه نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. 16 متری دوم نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. 46 متری شرقی نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. حاج عبادی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. داریوش سعدی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. میدان 64 نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. مهر نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. پدرثانی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. ارشی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. همایی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی. ختائی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نارمک. سمگان شمالی نو ساز ۴۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  سی متری جی. رویائی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده یادگار نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. غیاثوند نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. قادری نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. بیست و یک متری جی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. جرجانی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. ده متر عسگری نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  21 متری جی. پارسائیان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. هاشمی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. طوس نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. دستغیب نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. محدوده سرابادانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. 16 متری امیری نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  استاد معین. بلوار نیارکی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی متری جی. لشکری نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نواب محبوب مجاز.قدیمی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. ایران خواه نو ساز ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  جیحون. طوس نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  طوس. وطن خواه نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ربیعی نو ساز ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  خوش. محدوده بوستان سعدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دامپزشکی. سلیمی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  آزادی. محدوده چهارراه جیحون نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کارون. محدوده دامپزشکی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  قصرالدشت بین طوس و بهنود نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاشمی. محدوده نعمتی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیحون. ناصرسالم نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  جمهوری. شیح هادی نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان. محدوده قاسمی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  مولوی. محدوده تختی نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. کمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  اسکندری جنوبی. آزادی نو ساز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  کارگر جنوبی. غفاری نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر. محدوده منیره نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ارومیه. محدوده خوش و رودکی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  آذربایجان. محدوده رودکی و نواب نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  هفده شهریور جنوبی.حصاری نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان.بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مهدوی پور نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروزاه شمیران. محدوده مترو ابن سینا نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دروزاه شمیران. زرین خامه نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کفائی امانی نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. پیشیار نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. حسین قادری نو ساز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. بیگو تهرانی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علیشاه نو ساز ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. ظهیر الاسلام نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور . قنبری نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. بلوار قیام نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  میدان خراسان. طیب نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. پرستاری نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. محدوده تیر دو قلو نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. کوی پاک جسم نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دروازه شمیران. هدایت نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیج شمیران. بیانی نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. جنگروی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. وفائی برومند نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. آقاجانلو نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. چهار راه صفا نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. عجب گل نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. رستگاری مقدم نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گل محمدی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. گوته نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. کوی صادق اسلامی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زرین نعل نو ساز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. مجاهدین اسلام نو ساز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  بهارستان. صفی علی شاه نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجاهدین اسلام. عظیم زادگان نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. فیاض بخش نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ایران. مجاهدین نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  مازندران. میدان امام حسین نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. محدوده ارج و شقاقی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. آشتیانی نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  هفده شهریور. حصاری نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 13

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  پیروزی.افراسیابی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی.30 متری نو ساز ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  پیروزی. ارجمندی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. غفاری نو ساز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی . پاسدار گمنام نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی . نبرد شمالی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی . تاجری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی . یاسین نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی . داورزنی نو ساز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. فرخی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. غفاری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. 15 متری ناصری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. فلکه لوزی نو ساز ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پرستار نو ساز ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. میدان بروجردی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهران شرق. سعدی نو ساز ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. غزالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. عبدالحمیدی نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. سه راه سلیمانیه نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. کریمشاهیان نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. تاجیک نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. زینتی افخم نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. صائب تبریزی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. شاه آبادی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی.شهمیرزادی نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. جدیدی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهدا. زاهدی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. قره یاضی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. درودیان نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. یکم نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. 30 متری نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  تهران نو. میدان امامت نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پیچک نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. فرزانه نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی هوایی. پنجم نو ساز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دماوند. بلال حبشی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیروزی. پور عبدی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 14

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  نبرد جنوبی.گلستان نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ابوذرجنوبی. بهشتی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز. مسلم شمالی نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میثم نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کیانی نو ساز ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. ده حقی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بلوار شاهد نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. جنگرودی نو ساز ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. کاووس نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. صاحب الزمان نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. آقاجانلو نو ساز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. بجستانی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر. علامه امینی نو ساز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. میرهاشمی نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. بقائی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. بلوار الله اکبر نو ساز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. خسروی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. گلستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. گلشناس نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذرجنوبی. بهشتی نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. پل پنجم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذر جنوبی. زبده شمالی نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نبرد جنوبی. نصر نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه محلاتی. عارف جنوبی نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  بلوار ابوذز جنوبی. بلوار زمزم نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بزگراه محلاتی. میدان غیاثی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 15

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  اتابک. پناهی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  خاوران. احمدتاری نو ساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  افسریه . 20 متری نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 16

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  میدان ابریشم نو ساز

منطقه 17

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  فلاح. رشیدی جهان نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  فلاح. مسجد نو ساز ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 18

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شاداباد. هفده شهریور نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک ولیعصر. سیدالشهدا نو ساز ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  یافت آباد. بلوار معلم نو ساز ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 19

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  عبدل آباد نو ساز
  شهرک شریعتی نو ساز

منطقه 20

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  شهرک شهرداری نو ساز

منطقه 21

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  ورد آور. ولیعصر نو ساز ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر جنوبی. محدوده بهارستان نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک ازادی. بلوار امام خمینی نو ساز ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  چیتگر. ایران خودرو نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منطقه 22

محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
  دهکده المپیک. افتاب نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. میدان المپیک نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن.قائم نو ساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. پروژه خرازی نو ساز ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. محدوده بوستان جوانمردان نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه اهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار امیر کبیر نو ساز ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. صدرا نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار دانشگاه نو ساز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بنفشه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  انتهای همت. بزرگراه خرازی نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک عقاب نو ساز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. زیبا دشت نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دهکده المپیک. 35 نو ساز ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. نسیم نو ساز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. میدان دریاچه نو ساز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار کوهک نو ساز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار هاشم زاده نو ساز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک راه آهن. بلوار اردستانی نو ساز ۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت امروز آهن آلات

خواندن مطلب بعدی ←

تابلو برابری ارزهای جهانی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *