قیمت انواع موتور سیکلت

به نقل از ایران جیب

بنلی

مدل قیمت ( تومان )
  اس 180 سال 1399 ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
  اس 180 سال 1400 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  کی وی 150 سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی وی 150 سال 1400 ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  لئونچینو 249 سال 1399 ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
  لئونچینو 249 سال 1400 ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
  اس 249 سال 1399 ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  اس 249 سال 1400 ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 25 ان سال 1400 ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 135 سال 1399 ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 250 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 150 سال 1399 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان تی 150 سال 1400 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  تی ار کی 249 سال 1399 ۹۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی ار کی 249 سال 1400 ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  وی زد 125 سال 1399 ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  وی زد 125 سال 1400 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  125 SETA سال 1399 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  تی ان 250 سال 1400 ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  ریس 249 سال 1399 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

احسان

مدل قیمت ( تومان )
  احسان 125 هندلی سال 1399 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 125 هندلی سال 1400 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  احسان 125 استارتی سال 1399 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 150 سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  احسان 200 استارتی سال 1398 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  احسان ویو کی3 125 سال 1399 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  احسان ار دی 125 سال 1400 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
  احسان شکاری ای اچ 200 سال 1399 ۳۵,۵۰۰,۰۰۰

کویر موتور

مدل قیمت ( تومان )
  رادیسون 125 سال 1399 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  125 سی دی ای سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  اس تی 3 230 سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  200 سی دی ای سال 1399 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  مگلی 200 ار سال 1399 ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
  اس 2 کی لس سال 1399 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  اس 2 کی لس سال 1400 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای استارتی 125 سال 1399 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  125 ایکس2 سال 1399 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  مینی ام تی دو 70 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  248 تی دو سال 1399 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
  سی دو 249 سال 1399 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ان آ 180 سال 1399 ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  1958 1500 وات سال 1399 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

دینو

مدل قیمت ( تومان )
  کاوان 150 سال 1400 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  کاوان اس 150 سال 1399 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
  کاوان اس پلاس سال 1400 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  ویند 200 سال 1399 ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  لئوپارد 200 سال 1399 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  کاوان 125 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  جفت سیلندر کروز 250 ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  طرح کلیک 150 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 ۵۰,۵۰۰,۰۰۰
  فیدل 200 اس وای ام سال 1399 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  زد 2 200 سال 1398 ۴۳,۵۰۰,۰۰۰

گلکسی

مدل قیمت ( تومان )
  اس آر 200 سال 1399 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  اس ار 200 سال 1400 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  جی 200 سال 1400 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  ان آ 180 سال 1400 ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  ایکس125 سال 1399 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
  اف ایکس 150 سال 1399 ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  اف ایکس 150 سال 1400 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  اس ار 130 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  ان اچ 180 سال 1399 ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  ای تی 1500 سال 1399 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  ان اچ 180 سال 1400 ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  جی ایکس 250 ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 125 ایکس 125 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 130 اس ار ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال 150 سال 1399 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  سی ال 150 سال 1400 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 180 ان اچ 183 ۶۲,۹۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 150 اف ایکس 149 ۶۲,۸۰۰,۰۰۰
  اس وای ام 200 اس ار 197 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر مدل‌ها

مدل قیمت ( تومان )
  شباب ویو 130 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 200 سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 200 سال 1400 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 150 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز 125 استارتی ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  پرواز 125 هندلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز ار دی 125 سال 1400 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  سحر ار ان ام اس 125 سال 1399 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  سحر سی دی آی 125 1399 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 125 هندلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 135 ار دی ۳۳,۳۰۰,۰۰۰
  سحر 125 استارتی ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  سحر سی جی ال 150 ۳۲,۷۰۰,۰۰۰
  سحر 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  سحر 150 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سحر آر سی جی 200 سال 1399 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  نامی 2000 وات سال 1400 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 150 تی اس سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  نامی 125 سی دی ای سال 1399 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400 ۹۶,۵۰۰,۰۰۰
  هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند) ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک ای 150 سال 1399 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هوندا کلیک ای 150 سال 1400 ۷۷,۵۰۰,۰۰۰
  هوندا Genio سال 1399 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  هوندا اسکوپی 110 سال 1400 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  هانی کلیک 150 سال 1399 ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  هانی کلیک 150 سال 1400 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی وی پی 125 سال 1398 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی سی آر 150 سال 1400 ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
  دایچی ار ایکس 249 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  دایچی 3000 ای سی سال 1398 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج بکسر 150 سال 1398 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج ار اس 200 سال 1400 ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج ان اس 160 سال 1400 ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج 220 Avenger سال 1400 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  باجاج باکسر 150 سال 1398 ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
  باجاج پالس 200 ان اس سال 1398 ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  ارشیا 150 سی جی سال 1398 ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  رایکا 125 سال 1399 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها ام تی 25 ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1400 ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها ایروکس 155 سال 1399 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 ۸۱,۵۰۰,۰۰۰
  یاماها کیوبکس 125 سال 1399 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  یاماها کیوبکس 125 سال 1400 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  سپهر ال 200 سال 1399 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اف اس 110 سال 1399 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک هدا 150 سال 1400 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک هدا 150 سال 1399 ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  کلیک کریستال 150 سال 1399 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  کلیک کریستال 125 سال 1399 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  رادوین ال جی سی سال 1399 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  آشیل دی وای 125 سال 1399 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  تیزتک سی جی 150 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  فیدل کلاسیک 169 سال 1399 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  فیدل اس وای ام 200 سال 1399 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
  ایباک وی سی 1200 سال 1399 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  شهاب سی جی 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  شهاب ویو 130 سال 1400 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  آپریلیا اس آر 150 سال 1398 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ام 3000 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان پی کی 135 سال 1399 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ار اس 2 5000 ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز ان بی 200 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ای ام 1200 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز آر اس سال 1399 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز بلنتا 249 زد ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز شکاری 200 اس اچ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
  همتاز 150 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو سی جی 125 سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو 125 سال 1400 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو باکسر 150 سال 1400 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 150 پلاس ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  رهرو 150 ام دبلیو ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
  رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  دلتا وای دی 1500 سال 1399 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس وگو 110 سال 1398 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیرو هانک 150 سال 1395 ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس آر 250 سال 1399 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس ار 250 سال 1400( کی لس) ۹۲,۵۰۰,۰۰۰
  زونتس ار 250 سال 1400 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  زونتس اس 250 سال 1399 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تلاش سی دی ای 150 سال 1399 ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
  تریل روان کیو ام 200 1400 ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین کی اف 1200 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI A ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI B ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین SK500 SERI C ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ثمین کی ان 500 وات ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 125 هندلی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 125 استارتی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 150 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
  نیرو محرکه نامی 200 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیروی محرکه EL510 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 200 سی دی ای ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 150 سی دی ای ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز 125 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  فلات 200 طرح سی ار اف ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  200 ام کی زد ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  بیکلاچ ZOMOROD 125 S ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
  پانیک 125 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 250 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 185 وی اف 3 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 180 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی 2000 اس ایکس ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  لاکی دبلیو 1500 ام ای ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  رودوین 135 ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  ار اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  پالس ان اس 200 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  هرم اسپید 130 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  استار اچ ال ایکس 150 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  آپاچی 160 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ژوپیتو 110 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 ۷۹,۵۰۰,۰۰۰
  توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام تی 200 سال 1400 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام کی زد 150 سال 1399 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  ساوین ام کی زد 169 سال 1399 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  متین 200 ام کی زد سال 1399 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  متین 200 سال 1397 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  سی دی ای 150 سال 1399 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
  تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 125 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 150 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  زمرد کویر 200 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
  کریستال 125 پلاس ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت انواع آهن آلات

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت ارزهای دیجیتال

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *