قیمت امروز خودرو داخلی/20 شهریور

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن سال توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۳۸%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۰%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۹۲%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۵%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

واردات لوازم‌ خانگی آزاد شد؟

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت آهن آلات/امروز 20 شهریور

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *