اخرین قیمت خودرو داخلی / صعود پراید و ساینا

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ۱۱:۴۱:۰۴

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (‎۰.۵۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎۱.۲۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن سال توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎۰.۶۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎۰.۹۴%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (‎۱.۱۳%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (‎۱.۰۳%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎۱.۱۷%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۹۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (‎۰.۷۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (‎۱.۶۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 2008 ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۶%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (‎-۰.۷۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۳۰%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس به زودی (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۷۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎۱.۳۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎۰.۶۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۱۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا (ساده) ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۱%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۲.۸۱%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا S ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (‎۱.۱۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک (ساده) ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (‎۱.۱۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (‎۰.۵۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۴.۰۰%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۴.۸۸%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۴.۵۰%‏)۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۲.۷۴%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (‎۱.۳۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۳۳%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۸۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (‎۱.۶۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (‎۲.۵۶%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو 5 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (‎۱.۴۳%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (‎۲.۱۳%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو 8 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۸۲%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۷۹%‏)۹,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ (‎۱.۸۳%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ (‎۱.۷۲%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

داوران ایرانی به لیگ قهرمانان دعوت شدند

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت خودروهای وارداتی

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *