آخرین قیمت خودرو داخلی/ در تاریخ شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎-۱.۲۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۸۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎-۱.۴۴%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۴۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۰%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎-۱.۸۷%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎-۲.۱۰%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۰.۹۷%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۰۳%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (‎-۱.۳۴%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 2008 ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۵%‏)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (‎-۱.۹۲%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۵۸%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۹۳%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تارا اتوماتیک به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎-۲.۷۸%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا S ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (‎-۱.۷۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۵۰۰,۰۰۰
  کوییک S ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (‎-۱.۳۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  شاهین ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (‎-۲.۰۱%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۱.۶۱%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۲.۳۴%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۹۲%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۶۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۶۵%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو به زودی (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۰۵%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۴%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۸۲%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۶۱%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا – تک کابین ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا – دو کابین ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  بسترن B30 ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۸۸%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۱۳%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۳%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۹۷%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

عضویت ایران در سازمان شانگهای تایید شد

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت آهن آلات/ در تاریخ شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *