آخرین قیمت خودروهای تولید داخل/ 22/ 4/ 1401

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2 به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
سمند LX ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ناموجود ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) به زودی ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7 ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎-۰.۳۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 2 ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۱%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا2 (پلاس) به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا پلاس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۶%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۸۷%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) به زودی ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) به زودی ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو به زودی ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو به زودی ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا – تک کابین ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۲%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا – دو کابین ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
رسپکت به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۶%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۵۳%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۳۹%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تحریریه

→ خواندن مطلب قبلی

قیمت آهن آلات/ 22/4/1401

خواندن مطلب بعدی ←

قیمت جدید انواع ماکارونی در بازار

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *